chana@authentic-clinic.co.il
052-4663665 שיטות הטיפול


אסטרו תרפיה

מהי אסטרו תרפיה?

אסטרו תרפיה הנה סוג של טיפול אשר מתחיל באבחון אסטרולוגי מעמיק, שדרכו מתגלה הקשיים והקונפליקטים של האדם, הטיפול הפסיכו תרפויטי מאפשר לאדם לעבור תהליך של הבנה וחיבור לכוחות הפנימיים.


השילוב
בין הידע האסטרולוגי והטיפול הפסיכו תרפוטי מאפשר לאדם לעבור תהליך של ריפוי וחיבור לכוחות הפנימיים.


לשירותכם תמיד חנה שוורץ אותנטיק

בחזרה לשיטות טיפול

האתר נבנה במערכת 2all | בניית אתרים